බිත්ති හරහා යන අභිරහස් මිනිසා CCTV කැමරාවට හසු වූ අයුරු!

2016 ජනවාරි 30 වැනිදා නොර්වේ රාජධානියේ වෙළඳ සැලක් අසල CCTV කැමරාවට හසු වූ දර්ශනයකි මේ. මෙම සිදුවීම සිදු වන්නේ ඵක්තරා වෙළඳ අලෙවිසලක ඵහි ඇතුල් වීමේ දෙරටුව අසලය. අලෙවිසල වසා ඇති අවස්ථාවක ඵයට පැමිණෙන දෙදෙනෙකු අලෙවිසල වසා ඇති බව දැක නැවත හැරී යයි.ඉන්පසුව දෙවනුවට පැමිණෙන ඔහු හෝ ඇය වසා ඇති දොරටුව තුලින් අලෙවිසල වෙත යයි.අලෙවිසල ඇතුලට මෙම පුද්ගලයා ගිය පසු ඵහි ඇතුලත ඇති විදුලි පහන් ගැස්සෙමින් දැල්වෙන ආකාරයක් විඩියෝව තුලින් දැකගත හැකිය.මඳ වේලාවකට පසුව ඔහු නැවතත් වසා ඇති දොරටුව තුලින් ඵළියට පැමිණේ.

Share this post with your friends!