බැල්කනියෙන් පහළට වැටීමට ගිය මෙම සිඟිත්තාව බේරගන්න දරන වෑයම….. අන්තිම වෙනකන් බලන්න…

මෙම සිදුවීම සහිත දර්ශනය සිදුවි ඇත්තේ ඉකුත් වසරේ චීනයේදීයි.මහල් සයකින් යුක්ත නිවාස ගොඩනැගිල්ලක සයවන මහලේ සඳළු තලයෙන් වැටෙන මෙම සිඟිත්තා තුන්වන මහලේදි සිඟිත්තාගේ ගෙල රැඳවීම තිබීම නිසා දිවි බේරා ගැනීමට හැකිවුනා..මෙම වයස අවුරුදු හතරක් වන සිඟිත්තාව තම මව්පියන් රැකියාවට ගොස් එනතුරු රැකබලා ගන්නේ තම ආච්චි අම්මා විසින්ය.මෙම දරුවා නින්දට ගිය පසු ආච්චි අම්මා එම ගොඩනැගිල්ල අසල කඩයකට ගියාය. ඒ අතර තුර අවදි වු දරුවා සිඟිත්තා ආච්චිව සොයමින් ගිය අවස්ථාවේ මෙම සිද්ධියට මුහුණ දුනි.වසනාවට මේ ස්ථානය අසලින් ගමන්ගත්තෙකු මෙම රැඳවි සීටි සිඟිත්තා දුටුව නිසා මුදවා ගැනීමේ නිළධාරින්ට දන්වා දරුවා බේරා ගැනීමට සමත් වුනා..මෙය දුටුවන් සිත් බියටත් දුකටත් පත්වන තරමේ සිද්ධියක් බව කිව යුතුමය..

Share this post with your friends!