බස් රියැදුරුට පින් සිදුවන්නට ජිවිතය බේරාගත් දරුවා…රෝම කූප කෙලින් වෙනවා!

දණ හිසට තුවාලයක් ඇර වෙනත් කිසිදු අනතුරකින් තොරව බේරිමට මෙම දරුවාට හැකිවුයේ බස් රථ රියැදුරාගේ දක්ෂකම නිසාවෙන්ය.නමුත් ඔහුගේ ස්කූටරය නම් විනාශ විය.බස් රථ රෝද යටට වැටුණු මේ දරුවාගේ ජිවිතය අනුනවයෙන් බේරුනේ හාස්කමක් ලෙසය. මෙම විඩියෝව නරඹන විට ඔබේ හදවත නැවතෙනු සත්‍යය.

මාර්ග තදබදය ඔස්සේ වියමන් කරමින් බසයට ලං වන මෙම දරුවා සහිත ස්කූටරය හදිසියේම ලිස්සා බස් රථයේ රෝද යටට ගියේ එම දරුවාට මාරයා ගේ සලකුණු දියත් කරමිනි.බස් රථ රියැදුරුගේ සියළු ශිල්පයන්ට පින්සිදුවන්නට මෙම දරුවාගේ ජිවිතය බේරුණු බව මෙම විඩීයෝව නරඹන ඔබට වැටහේවි.දකුණු චිනයේ සිදුවු මෙම සිදුවිම සැබැවින්ම බිය එලවන සුළුය.

Share this post with your friends!