බස්වල කෝච්චිවල යන අයට ඉතා අවශ්‍ය දෙයක්…….මොකක්ද කියලා බලන්න…

ජෝශප් හර්ශර් තම පළමු මැශිම තමාට වයස අවුරුදු පහේදි නිමවිය.ඔහු විසින් නිමවා ඇති කෙටි නින්ද සඳහා ඇති මෙම මැශිම මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි තුල ඉතා විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිතව ඇත.මිලියන 17කට අධික ප්‍රමානයක් මෙය ෆේස්බුක් හි නරඹා ඇත.ඔබද මෙය සියැසින්ම දැකගන්න.

Share this post with your friends!