බල්ලෙකුගෙයි ඩොල්පින් මාළුවෙකුගෙයි අපූරු මිතුදම………මෙයින් අපට උගත හැකි දෑ බොහෝයි………….

බුබුළු පිටකරමින් තම සගයින් විහිළුවට ගැනීමට ඩොල්පින් මාළුවන් බොහෝ සෙයින් ප්‍රිය කරනවා.සතුන්ගේ ජීවන චර්යා හා රටා පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීමට ගියොත් අපට ඉගෙන ගත හැකි පාඩම් බොහොමයක් තිබෙනවා.නොයෙක් ආකාරයේ අපූරු මිතුදම් සම්බන්ධයෙන් අප මීට පෙර ඔබට වර්තා කොට තිබෙනවා.මේ පැවසීමට යන්නෙත් එවැනි අපූරු මිතුදමක් පිළිබඳවයි.මෙය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල ඔස්සේ පැතිර ගොස් මිනිස් සිත් ඇද බැද ගැනීමට සමත්ව තිබෙනව.මෙම අද්විතිය මිතුදමකින් වෙලි සිටින සත්ව දෙපළ නම් බල්ලෙක් සහ ඩොල්පින් මාළුවෙකුයි.මෙම සත්ව කොට්ඨාශ දෙකම මිත්‍ර ඇසුරට ප්‍රිය්ස් කරන සත්ව කොට්ඨාශ දෙකක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි.

Share this post with your friends!