බලන්න කොහොමද මාළු දැලක් තුලට හසුවු මේ මුහුදු කැස්බෑව බේරාගත්තේ කියලා!

ඔබව වීරයෙක් කරන මොහොත ඔබට පවා සිතා ගත නොහැකිය. ජීවිතය ඒ තරමටම පුදුමාකාර සිදූවීම් වඉන් පිරී ඇත.මෙවැනි අවස්ථා තුලින් ලෝකයාට අප කවුරුද යන්න පෙන්වීමට ඉඩ හසර ලැබේ. පහත දැක්වෙන විඩීයෝව තුල ඉන්නා මිනිසුන් තිදෙනා මුහුදු සංචාරක නිකේතනයක සිටින විට හදිසියේම මෙම මාළු දෑලට හසුව දි බේරා ගැනීමට පොර බඳින මෙම මුහුදු කැස්බෑවා දුටුවා. පසුව මෙම සත් ගුණවත් හදවත් ඇති පුද්ගලයන් තිදෙනා මෙම මුහුදු කැස්බෑවා ඉතා දැඩි උත්සාහයකින් අනතුරුව දිවි බේරා මුහුදට මුදා හැරියා.

Share this post with your friends!