බලන්න කොහොමද කර්මය රිටර්න් එක දෙන්නෙ කියලා….

මාර්ග තදබදයන් වලට අප සැම දෙනාම මුහුණ දී ඇත්තෙමු…සමහරක් රියදුරන් නිසා ඔබ මාර්ගයේ රිය ධාවනයේ යෙදෙන විට අපහසුතා වලට පවා ලක් වන්නට ඇති.සමාන්‍යයෙන් මම නම් රිය ධාවනයේදි මාර්ග තදබද කෙතරම් පැවතියත් මගේ වාහනයට වඩා විශාල වාහනයක් පසු කරන්නට උත්සාහා දරන්නේ නෑ………නමුත් මෙහි පෙන්වන රියැදුරා සිදු කරන්නෙත් එඇනි දෙයක්මයි.ඔහු පාසල් බස් රථ දෙකක් පසු කොට වේගයෙන් රිය ධාවනය කරන්නට ගොස් සිදුවන දේ බලන්න.ඇත්තටම මෙය දිට්ඨධම්මවේදනීය කර්මය ඵල දීමක් නොවේද?

Share this post with your friends!