බලන්නම වටින වීඩියෝව… බල්ලෙක් නිසා කැන්ගරුවෙක්ට පහර දෙන මිනිසා…………..

මෙම විඩියෝව මිලියන තුනකට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට නරඹා තිබෙනවා..මෙහිදි මිනිසෙක් තම බල්ලාට කැන්ගරුවා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම නිසා කැන්ගරුවාට විරුද්ධව මිනිසා පහර එල්ල කරනවා.ඇමරිකාවේ ස්ටිවන් ස්ටබන් රෝච් විසින් මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වලට මුදා හැර තිබෙනවා.

Share this post with your friends!