බබෙක් ඉපදුන ගමන්ම අම්මා කෙනෙක් වුනු අවස්ථාවක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ…..

බබෙක්ට තවත් බබෙක් හම්බවෙන්න ඇවිත්…හිතාගන්න පුළුවන්ද?මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ හොං කොං වල අළුත උපන් බිළිඳෙකුට…මේ දරුවාගේ කුසයේ තරමක අසාමන්‍ය දෙයක් තියෙනවා කියලා දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා..වෛද්‍යවරුන් සැක කොට තිබෙන්න එය ටියුමර් එකක් කියලා.නමුත් ඇත්තෙන්ම තිබිලා තියෙන්නේ ටියුමර් එකක් නෙවෙයි..තවත් නිවුන්නු දෙන්නෙක් මේ බබාගේ බඩ ඇතුලේ…පුදුමෙනුත් පුදුමයි නේද? බලලම ඉන්නකෝ…

Share this post with your friends!