බන්ධනාගාර මුරකරුට ජීවිතය බේරාගත් සුපිරි රැඳවියෝ!

සිරකරුවන් වු කලි සමාජයේ අපරාධ වලට හසුව සිරගත කල දරුණු කොට්ඨාශයක් ලෙස හැඳින්වුවද මේ රැඳවියන් සිදුකල ක්‍රියාව නිසා සිරකරුවන් තුලද මනුශ්‍යත්වය එකසේ ඇති බව ඔප්පුවේ. මේ සිදුවිම සිදුවන්නේ ටි.එක්ස් වෙතොඩොක්ස් නම් සිර මැදිරියේ දිස්ත්‍රික් උසාවි ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ ඇති බන්ධනාගාරයකය.මෙහි සිටි බන්ධනාගාර මුරකරු හදිසියේම හෘදයාබාධයකට ලක් විය.

මොහු මුරකරමින් සිටි රැඳවියන් මොහුගේ අබාධය දැක සිර මැදිරි තුලින් එළියට පැනගත්තේ පැන ගැනීමට නොව මේ මිනිසාගේ දිවි බේරා ගැනීමටයි.බලධාරීන් පවසන අන්දමට මෙම රැඳවියන් සීනුව නාද නොකලා නම් මොහු ගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම අපහසු කාර්යයක් වනු නිසැකය.අප අපරාධකාරයින් යැයි හංවඩු ගසන මිනිසුන් ද ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා මනුශ්‍යත්වයේ දෑත දිගු කිරීම නම් සැබැවින්ම අගය කල යුතුමය.

Share this post with your friends!