පොලිස් නිළධාරින් කරපු අමුතු වැඩේ බලන්නම වටිනවා…….

පොලිස් නිළධාරීන් බැඳි ඉන්නේ තමන්ගේ සමාජය බේරා ගැනීමටයි..එය ඔවුන් සමාජය වෙනුවෙන් දී සිටින පොරොන්දුවක්..මෙම සහෝදරියන් හතර දෙනාට වැටහුනා තමන්ගේ පියාට පියා සහ දුවනියන් එක්ව සිදු කරන රංගනයට පැමිණිමට නොහැකි බව…ඇත්තෙන්ම සිර කරුවෙක්ව සිටින තම පියා පිළිබඳ මෙම දරුවන් පසු වුයේ ඉමහත් කනගාටුවෙන්..ඉතින් මෙම දරුවන්ගේ මව පොලිස් නිළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ කවුරුන් හෝ පියා වශයෙන් ඉදිරිපත් වන ලෙසයි..ඉතින් මෙම ඉල්ලීමට ප්‍රථිපල වශයෙන් සිදුවු දෙය නම් ඉතා චමත්කාරයි…ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්නකෝ…..

Share this post with your friends!