පොදු ප්‍රවාහන සේවාවට අලුත් ක්‍රමයක්!

දවසින් දවස ඕනම රටක අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව ජනගහණය.ජනගහනය වැඩිවීමත් එක්ක ඒ රටේ වාණිජ නගරය තමයි හුගක්ම කාර්යබහුලත්වයට පත්වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහන සේවාවේ අවශ්‍යතාවය වැඩිවෙනවා කියන එකයි. ඉතිං ඊට තාක්ෂණය ඔස්සේ හොදම සේවාවක් ලබාදෙන්න ලන්ඩනයේ රාජ්‍ය ආයතන සහ පුද්ගලික ආයතනයක් කරපු යෝජනාවක් අනුව අලුත්ම වැඩක් කරන්න සැළසුම් කරලා තියෙනවා. පොළවයටින් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන මේ ප්‍රවාහන සේවාව බැලූ බැල්මට පුංචි බයකුත් හිතට දැනෙනවා. මේ ප්‍රවාහන සේවාව කරන්න යන විදිහ පහත තියෙන වීඩියෝවෙන් බලන්න….

Share this post with your friends!