පොඩ්ඩෙක් කරපු වැඩ කිඩ ටිකක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම…

මේ ගේම් ඉවර කරනකම් ඉවර වෙන්නේ නැති ගේම් එකක්..මේක බාස්කට්බෝල් ගේම් එකක්..එක තත්පරයකින් සියල්ල වෙනස් වන ගේම් එකක්..එක් වතාවකදි 48-47ක් ලෙස වර්තා කරලා පසුව දෙපිළම 48-48ක් ලෙස සම ලකුණු වර්තා කරනවා.තත්පරයකින් ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න එක්තරා පොඩ්ඩෙක් සමත් වුනා..ප්‍රේක්ෂකයන්ද මෙය නරඹන්නේ අමන්දානන්දයට පත් වෙමින්..ඇස් දෙකෙන්ම දැකලා බලාගන්නකෝ කවුද දිනන්නේ කියලා.

Share this post with your friends!