පෙම්වතෙක් තම පෙම්වතියට බැගෑපත් වෙමින් තමන් හැර නොයන ලෙස පවසන විට පෙම්වතිය කරන්නේ කුමක්ද බලන්න! කාටවත් මේ වගේ දේවල් වෙන්න එපා!

චිනයේ හුවායි නම් නගරයේ සිදුවු මෙම සිදුවිමේදී මෙම අසරණ තරුණයා තම පෙම්වතියට ඔහු හැර නොයන ලෙස බැගෑපත් වෙමින් ඇගේ කකුලින් තදින් අල්ලාගෙන බිම වැටි මෙන් අයදියි. තම සපත්තුව කැඩි යන තෙක් තම පාදය සෙලවු තරුණිය තරුණයා බිම වැටි අයාචනය කරද්දීම සපත්තු රහිතව ඔහු හැරයන අයුරු මෙම විඩියෝවෙන් නැරඹිය හැකිය. බොහෝ දෙනෙකුට වෙන්විම් දරා ගැනීමට ශක්තියක් ඇති වුවද සමහරක් අයට මෙවැනි සබඳතා වලින් වෙන්වීම අතිශය දුෂ්කර කටයුත්තක් බව නම් සැබෑවකි.

Share this post with your friends!