පෙන්ගුයින් බිරිය පෙන්ගුයින් සැමියාට වංචා කරලා….. බලන්න පෙන්ගුයින් සැමියා මොකද කරන්නේ කියලා……………

සත්ව ලෝකය තුල ලස්සනම ආදර කථා ඇත්තේ පෙන්ගුයින් ලා සතුවය.තමන්ගේ ආත්මීය සහකාරිය සොයා ගැනීමට මෙම සත්ව කොට්ඨාශය යුහුසුළුව කටයුතු කරති.තම සහකාරිය හෝ සහකරුවා සොයා ගත් පසු ජීවිත කාලය රැඳෙන තෙක් එක්ව වාසය කිරීම මොවුන්ගේ ඇති සුවිශේෂිත්වයයි.ඉතින් මේ සත්ව ලෝකය තුලත් පෙම් පළහිලව් සහිත බව මෙම විඩීයෝවෙන් අනාවරණට වෙනවා.. සැමියා තම බිරිය සොයා එන විට ඇය තවත් කෙනෙකු සමග හිදිමින් තමන්ට වංචා කර ඇති බව දුටු සැමියා බිරියගේ පෙම්වතාට පහර දෙන අතර ඔහු කලකෝලහාලය අතරමැදදී ඔහුගේ බිරියට කතා කරනවා, ඉන් පසු ඔහු බිරියට තමාව හෝ ඇයගේ පෙම්වතාව තෝරාගන්නා ලෙසට කියනවා. එහිදී ඇය තෝරාගන්නේ ඇයගේ පෙම්වතාවයි. මෙයින් කුපිත වූ සැමියා නැවත බිරියගේ පෙම්වතාට පහර දෙන්නේ හිතේ ඇති දුකටත්, ඔහුගේ දරුවන්ට අම්මා කෙනෙකු නැති වන කෝපයටත් එක්කය. නමුත් රණ්ඩුව අවසානයේ සැමියා පෙම්වතාගෙන් පරාජය වෙන්නට පටන් ගනී. එහිදීද ඔහු නැවත බිරියගෙන් අසන්නේ ඔබට මාව එපාද යනුවෙනි. ඇයගේ පිලිතුර වෙනස් නොවේ. පෙන්ගුයින් සැමියා පරාජය වී යන අයුරු බලන් සිටින අපගේ නෙතට නැගෙන්නෙ කදුලකි.

Share this post with your friends!