පූසන් මෝඩයි කියා සිතන අයට නම් මේ විඩියෝව තරමක් පුදුම කරවන සුළු දෙයක් වේවි…

මොගි නම් මෙම දඟ පූසා මේ පුංචි දරුවා එම පූසා අසලින් දිව යන විටම තම අණ්ඩ දිගු කරයි..ඉන්පසු පොළව මත වැටුනු දරුවා දෙස බලන්නේ දැඩි සිත් ඇත්තෙකු පරිදිය…මෙම පූසාගේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් හැඟි යන්නේ මොගි තම ස්වාමියාට අකමැති බවයි..මේ පූසා තරමක් කනස්සල්ලෙන් පොළවේ වැතිරි සිටින විට ඒ අසලින් දරුවා දිව යන විට අණ්ඩ දිගු කිරීම නිසා ඇ‍ය පොළවට ඇද වැටෙනවා…පූසා කිසිඳු වගක් නොමැතිව සිටින අතර බඩගා නැගීටීමට උත්සාහා කරන දරුවා බිය කිරිමට “මියාව්” හඬ තලන මේ පූසා නම් සැබැවින්ම පුදුමාකාර පූසෙක් බව මෙය නැරණු විට ඔබට තහවුරු වේවි..

Share this post with your friends!