පුළුවන් නම් ගන්න කෝටි පහේ ඔරලෝසුව, අවුරුදු 1000ක් සහතිකයි!

වසර 1000ක් යනතෙක් නිවැරැදිව වේලාව පෙන්නුම් කිරීමට හැකියාව ඇති ‘UR-1001’ඔරලෝසුව කොටිපතියන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වේගන එනවා. ඒ මෙය පරම්පරා ගණනාවක් පවතින පාරම්පරික ඔරලෝසුවක් නිසා. ස්විස් ඔරලෝසු නිෂ්පාදන සමාගමක් වන uwerk සමාගම තමා මේ UR -1001 ඔරලෝසුව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔරලෝසුව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ පසුගිය වසරේ.
ඇමෙරිකානු ඩොලර් 400,000ක් වන මෙම ඔරලෝසුව ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 5යි ලක්‍ෂ 22 කට ආසන්න මිලකින් යුක්ත වෙනවා. වටිනා මැණික් 51ක් ඔබ්බවා සකස් කර ඇති මෙම ඔරලෝසුවේ බඳ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතා උසස් තත්ත්වයේ ලෝහයෙන් නිපදවා තිබෙනවා. සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවක මෙන්, දැති රෝදවලින් ක්‍රියාත්මක වන මෙහි වේලාවට අමතරව මාසය, දිනය වසර මෙන්ම දිවා රාත්‍රි බව පෙන්වීමට යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් යොදා ගෙන තිබෙනවා.

Share this post with your friends!