පුද්ගලයෙකු රහස් තැනක නිවසක් හදාගෙන… කොහෙද කියල බලන්න මෙතනින්….

කාර්ලෝස් නම් මේ තැනැත්තා නිවසක් නොමැතිව නිව්යෝර්ක් හි සිටින්නෙකි.ඔහු දුම්‍රිය පළක් යට අභාවිත සේවා උමඟක් යොදා ගෙන එහි නිවසක් ඉදිකර තිබෙනවා..මේ කුඩා නිවස ඇතුලත ගෑස් ලිපක්, ශීතකරණයක්, කෝපි මැශිමක් හා ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයකින් සමන්විත වෙනවා.2010 වසරේදි යු-ට්යුබය හරහා දැක්වු මෙම කුඩා ගෙය මේ වන විට මිලියන 1.7කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා හරහා නරඹා තිබෙනවා.මාරයි නේ………………..

Share this post with your friends!