පුංචි පෝනි පැටියෙක්ට වද දෙන මෙම බළල් පැටවුන්ගේ සුන්දරත්වය!

මෙම අපූරු සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ ජපානයේ සුටෝශි නම් ගොවිපළ තුළය. මෙහි සිටින සුරතල් පූස් පැටවුන් කීප දෙනෙක් එම ගොවිපළේ කුඩා අශ්ව පැටියාත් සමඟ කෙළි දොලින් කරදර කරමින් සිටින අයුරු මෙම විඩීයෝවේ දක්නට ලැබෙයි. තව මූශික වර්ගයේ විශාල සතෙක්ද මොවුන්ට එකතුව සිටී. මෙය කුඩා දරුවන්ටද අමුත්තන්ටද පැමිනිය හැකි අපූරු ගනයේ ගොවිපළකි. ඔබත් නරඹා වෙනස වටහා ගන්න.

enhanced-6116-1460817662-6

enhanced-27299-1460820084-6

Share this post with your friends!