පුංචි පැටවෙකුගේ දිවි රැකුන හැටි

මවකට තම දරුවා හැර අන් සම්පතක් නොමැත. ඔබේ දරුවා යම් කරදරයක යැයි ඔබට දැනෙන විට ඔබ අතිශය පීඩාවට පත් වනවා මෙන්ම ඔබට ඇයව එම කරදරයෙන් මුදා ගැනීමට කිසිවක් කරගැනීමට නොහැකිව අසරණ වීමද ඉතා ඛේදජනකය. එවන් අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටි පැටවෙකු හා අම්මෙකුට සරණ වීමට මිනිසෙකු ඉදිරිපත් වුනා.පාලමක මැද කොටසෙ කිසිවක් සිතා ගැනීමට නොහැකිව සිටින අශ්ව වෙළඹක් මේ මිනිසා දුටුවා. එම වෙළඹ ඉතා දුකින් හාඅ වුවමනා කමින් යම් දෙයක් පිරික්සන බව ඔහුට තේරුම් ගියා. ඔහුට ලංව බැලු කලා සියල්ල තේරුම් ගියා.

මෙම අශ්වා වෙළඹ ගේ පැටවා ගැඹුරු කුහරයක් තුල සිරවි සිටියා. සිතා ගත වත් නොහැකි අන්දමට වහා ක්‍රීයාත්මක වු මේ මිනිසා මෙම පැටවා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වුනා. මේ අශ්ව වෙලඹට මේ සියල්ල අවබෝධ වුවා සේ ඇය පැත්තකට වී මේ මිනිසාට තම පැටවා බේරා ගැනීමට ඉඩ දුන්නා. සතුන් හා මිනිසුන් අතර විපතේදී ඇතිවන හැඟිම් හා භාෂාව එකක් වන් බව මෙයින් පසක් වේ. ඒ අන් කවරකුත් නොව ආදරයේ භාෂාවයි.

Share this post with your friends!