පුංචි කැස්බෑ පැටියෙක් ගැන විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමටයි මේ සුදානම………………..

ඉකුත් දා රාත්‍රියේ ප්ලැනට් අර්ත් 2 හි පුංචී කෑස්බෑ පැටියා පිළිබඳව මිලියන ගණනකගේ අවධානය නිරන්තරව යොමු වුනා.මෙය ස්වභාවික වැඩසටහන් හා පවුලට ගැලපෙන අන්දමේ වැඩසටහනක්..මුහුදට යන පාර සොයා යමින් පුදුම උත්සාහයක යෙදෙන මෙම කැස්බෑව සියළු දෙනාගේම විශේෂ අවධානයකට ලක් වුනා..මේ පුංචි කැස්බෑව රාත්‍රියේ සඳ එළියෙන් දියඹට යන පාර සොයා සෙමින් ගමනේ යෙදීම තවත් සුවිශේෂි කරුණක්..ඇත්තෙන්ම මෙහි යටි අර්ථයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ නාගරික සංවර්ධනයේ වේගවත් බව සමඟ සතුන්ට ඇතිව තිබෙනා බලපෑමයි.මෙම කුඩා සත්වයා මනුශ්‍ය වාසයෙන් මිදි කෙමෙන් දියඹ සොයා ඇදෙන අයුරු අවධානයට ලක් විය යුතු සහ දෙවරක් සිතා බැලිය යුතු කරුණක් බව කිව යුතුය.

Share this post with your friends!