පිහියක් රැගෙන පොලීසියට කඩා වැදුනු දරුණු පුද්ගලයාව මෙල්ල කල අපූරුව! ලොව පුරා මිලියන ගණනකගෙන් පැසසුම්…..

මේ කියන්න යන දේ සිදුවුනේ තායිලන්තයේ. පිහියක් රැගෙන පොලිස් ස්ථානයකට කඩා වැදුනු පුද්ගලයෙක් පොලිස් නිළධාරීන්ව බියවද්දමින් හැසිරෙන්නට පටන් ගත්තා. මේ දුටු එක් පොලිස් නිළධාරියෙක් ඉතාමත් සOයමයෙන් ඔහුව පාලනය කලා. ඔහු එම පිහිය රැගෙන සිටි පුද්ගලයාට වෙඩි තබනු විනා ඔහුත් සමග කතා කරා. අන්තිමේදී ඔහුට පිහිය පොලිස් නිළධාරියාටම ලබාදෙන තත්වයට පත් වුනා. මෙම ක්‍රියාව බොහොදෙනා පැසසුමට ලක් කරා. ඇත්තටම මෙම පුද්ගලයා මෙලෙස ක්‍රියා කර තිබෙන්නේ ඔහුට වැටුප දින තුනකින් ගෙවා නැති නිසාත් ඔහු බොහෝසෙයින් ආදරය කරන ඔහුගේ ගිටාරය සොරකම් කර ඇති නිසාත් කියල පසුව ඔහු පොලිස් නිළධාරියාට කියා තිබෙනවා. පසුව පොලිස් නිළධරියා ඔහුව රාත්‍රී කෑමකටද රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. මෙන්න මිනිස්සු!

Share this post with your friends!