පිස්සු හැදෙන මායවක් ගැන විස්තර කියන්නයි මේ සුදානම….බලන්නකෝ මොකක්ද කියලා………………

ශීත කාලයේදි බොහෝ මිනිසුන් මුහුදු වෙරළට නොයෑමට වග බලා ගන්නවා..නමුත් ඔබ නිසි වේලාවට මෙහි ගියහොත් ඔබට ඉගීලීමට පවා අවස්ථාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්.මෙහි දැක්වෙන දෙදෙනාද නෙදර්ලන්තයේදී මුහුදු පහස විඳ ගැනීම සඳහා මුහුදු වෙරළේ ඇවිදිමින් සිටිනවා.ඒත් විශාල සුළං තත්වයක් නිසා වෙරළේ වැලි කුණාටුවක් ඇති වන තත්වයට තරම් මෙය දරුණු වුනා.ඒ නිසා මොවුන් මෙයින් බේරීමට පොළවේ දිගා වුනා.මෙම ඉතා වේගයෙන් ඇදෙන වැලි නිසා මෙය දෘෂ්ඨි මායාවක් ලෙස ඔබට දිස්වීමටත් පුළුවන්..එම නිසා මෙම දිගැදි සිටින දෙදෙනාත් වාතලයේ පාවෙන බවක් දිස්වෙන්නේ..ඒ කුරුල්ලෙක්ද ? ගුවන් යානයක් ද? වැලි කුණාටුවක් ද කියන එක හිතාගන්න අමාරුයි.

Share this post with your friends!