පැහැරගත් කාන්තාවකගෙන් ලැබුණු 911 දුරකථන ඇමතුම බලලම ඉන්නකෝ…

මිනිසුන් විපතට පත්වු අවස්ථාවකදි පිහිටවීමට ඇති දුරකථන අංකය 911 බව අපි දනිමු.. විපතකදි මිනිසුන් කෙතරම් අසරණ වනවාද යන්න මෙම අංක වලට ලැබෙන දුරකථන පණිවිඩ හරහා අපට දැකගත හැකියි.මෑතකදි එක් වීර කාන්තාවක් තමා පත්ව ඇති විපතින් බේරීමට දුරකථන ඇමතුමක් දීමට සමත් වුනා.ඇයව යම් කිසි නාඳුනන පුද්ගලයෙකු විසින් පැහැර ගැනීමට ලක් කර ඇති අතර ඇයව පාළු නිවසකට ගෙන ගොස් මළ සිරිරු දෙකක් මැඳ බැඳ දමා තිබුනා.එම මළ සිරුරු මෙම පැහැරගත් පුද්ගලයා විසින්ම සිදුකර ඇති මිනි මැරුම් වන අතර මෙම පුද්ගලයාගේ තුන්වන බිල්ල තමා යන වග ඇයට පසක් වුනා.ඇය මෙම පුද්ගලයා නිදා ගත් අවස්ථාවේදි පැන ගැනීමට සමත්ව මෙම 911 දුරකථන ඇමතුම ලබා ගැනීමට තරම් නිර්භය වුවා.මෙම සිදුවීම ඉකුත් සති අන්තයේ ඔහියෝහිදි වු සිදුවීමක්..මෙම පාළු නිවස අසල වාසය කර ඇයට මෙම පුද්ගලයා වරක් එම නිවසට කථා කොට තිබෙනවා . එහිදි ඇය එය ප්රතික්ෂේප කිරීම නිසා ඔහු ඇයගේ ලොන්ඩරි භාජනය ඉල්ලමින් ඇයට උදව් කිරිමට ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.කෙසේ වුවද මෙම පුද්ගලයා මේ වන විට අත් අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා.නාඳුනන මිනිසුන් හා සමාජය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් විසිම ඔබගේ අත්මාරක්ෂාව සඳහා බෙහෙවින් ඉවහල් වන බව නම් පැවසිය යුතුමයි.

Share this post with your friends!