පාසලේ කණ්ඩායම් වර්ධනය උදෙසා පාසල් ගැහැණු දරුවන් මඩ පිරුණු නයි වලකට ඇඳ දමලා…..මාරයි නේ…

කණ්ඩායම් සහභාගිත්වය වර්ධනය කොට එමගින් විශ්වාසය එක්ව කටයුතු කිරීම යන කාරණා ඉතා යහපත්ය..නමුත් මේ මලයාසියානු ගැහැණු දරුවන්ට නම් මෙය ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් වනු නොඅනුමානය.ඔවුන්ට සිදුව ඇත්තේ මඩ පිරුණු නයි වලක් තුලින් ගමන් කිරීමටයි.මලයාසියානු සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘති සහ සාමුහිකත්වය කෙරෙහි පනවා ඇති එක් ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස මෙය හැදින්විය හැකිය.මේ ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කල නිළධාරීන් වහාම ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.පයිතන් විශාල සර්පයින් වෙසෙන මඩ වලක ගමන් කරන මෙම සිසුවියන්ගේ විලාපය ඔබට මෙම විඩියෝ තුලින් නැරබිය හැකිය.

Share this post with your friends!