පාලමෙන් ගඟට මව බලා සිටියදි සිව් වයැසැති දරුවා විසිකරන මිනිසෙකු…….ඇත්තටම ඇසට කඳුළු ගෙනෙනවා…

මෙය සැබැවින්ම හදවත කම්පා කරවන අවස්ථාවක් බව සඳහන් කල යුතුයි.වයස අවුරුදු හතරක් තරම් වන දරුවෙකු නාඳුනන පිරිමියෙකු විසින් වොෂින්ටන් හි පාලමකින් මව බලා සිටියදි ගඟට විසිකර දමන අයුරු ඇසින් දුටුවෙකු විසින් විඩියෝ ගත කර තිබෙනවා.මෙහි සඳහන් ආකාරයට මව කිසිඳු වග විභාගයකින් තොරව මෙය දෙස බලා සිටි බව අනාවරණය වෙනවා..

Share this post with your friends!