පාරිභෝගික කාන්තාව පසුපස ලුහුබැද ගිය මැක්ඩොනල්ඩ්ස් සේවකයා… ඒත් මොකද්ද හේතුව?

මෙයාගේ නම පේඩ්‍රෝ විලෝරියා ..මෙයා සේවය කරන්නේ ෆ්ලෝරිඩා හි මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනයේ…ඔහු තම පාරිභෝගිකයෙකු හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයකින් පෙලෙන බව හඳුනා ගත්තා..මෙම පාරිභෝගික කාන්තාව පොලිස් නිළධාරිනියක්..ඇයට සිදුවු මෙම අපහසුතාව නිසා තම වාහනය පවා පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි තත්වයකට පත් වුනා.ඉතින් මෙම කාන්තාවට උපකාර කිරීමට පේඩ්‍රෝ දෙවරක් සිතුවේ නෑ..එම පොලිස් කාන්තාවගේ කුඩා දරුවන්ද පිටුපස සිටි අතර ඔවුන් පසු වුයේද අතිශය බියකින්..මේ වගේ මනුශ්‍යත්වය පිරුණු මිනිසුන් අගය කල යුතුයි නේද?

Share this post with your friends!