ප්‍රසංගයකදි නයෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වු ප්‍රේක්ෂකයෝ…පුදුමාකාර සිද්ධියක්…ඔබම නරඹා බලන්න!

මෙම විඩීයෝව මේ වන විට සමාජ ජාලා අතර දුමක් සේ පැතිර ගොස් හමාරය.මෙහි දැක්වෙන ආකාරයකට විශාල නාගයෙක් මෙම ප්‍රසංගයේ රැස්ව සිටි ජනයා සපා කෑමට උත්සාහා කරන අයුරු නැරඹිය හැක. මෙය සිදුවි ඇත්තේ නාගයින් ගෙනෙමින් ප්‍රසංග ඉදිරිපත් කරන සුපිරි තරුවකගේ ප්‍රසංගයකදීයි.ඔහු ප්‍රසිද්ධියේ මෙම නාගයා සිපගෙන පසුව වල්ගයෙන් අල්ලා මෙම රැස්ව සිටින ජනයා දෙසට විසිකල අවස්ථාවේ ග්‍රහනයෙන් මිදීම නිසා මෙම නාගයා රැස්ව සිටි ජනයා සපා කෑමට උත්සාහා කර තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මෙය මැඩ පවත්වා ගැනීමට පසුව මෙම ගායකයා සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා.

Share this post with your friends!