ප්‍රභූවරුන් රකින්න STFඑක වාහන වලින් වැඩකිඩ පුරුදු වෙන හැටි බලන්න!

අපේ රටේ හැම ප්‍රභූවරයෙකුගේම ආරක්ෂාව භාරවෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොලීසියටයි.

රටේ ජනාධිපති, අගමැති ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ විශේෂ කාර්ය බලකාටය එහෙමත් නැත්නම් STF එකටයි.

අපි ඉහත කියපු සියලුම ප්‍රභූවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට ඉන්න STF නිලධාරීන් වාහනයක් වේගයෙන් ධාවනය කරද්දි හදිසි අවස්ථාවකදී රථය එකතැන අංශක 180කින් හරවා ගැනීමට ප්‍රායෝගිකව ඔවුන් කරපු පුහුණුවීම කරනවා.

එවැනි පුහුණුවීමක් විශේෂ කාර්ය බළකා රියැදුරන් කරන හැටි පහත වීඩියෝවෙන් බලන්න….

Share this post with your friends!