ප්ලෙන් එකක් බැකෝ එකකින් විනාශ කරන මනුස්සයෙක්…කොහොමද වුනේ කියල බලන්න!

මොහු ගුවන් තොටුපළෙහි සේවකයෙක් වන අතර මොහුට එම ස්ථානයේ රැකියාව අහිමි වීමත් සමඟම උරණ වු මොහු එහි ඇති යුරෝ මිලියන 3.5ක් වටිනා ගුවන් යානය විනාශ කරන අයුරු මෙහි දැක්වේ.

Share this post with your friends!