පරණ SIM කාඩ් එකකින් Memory කාඩ් එකක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි

කොයිතරම් නම් Memory card තිබුණත් අපිට ඒවා සමහර වෙලාවල් වලදී මදිවෙනවා.

ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ආපහු අලුතින් වැඩි මිලකට Memory card එකක් මිලදී ගන්න එක.

ඒත් පහසුවෙන්ම තමන් ළග තියෙන පරණ SIM කාඩ් එකකින් Memory card එකක් හදාගන්න හැටි කෙනෙක් අත්හදා බලා තියෙනවා.

ඒ කොහොමද කියලා පහත තියෙන වීඩියෝවෙන් බලන්න…

Share this post with your friends!