පදික වේදිකාවේ ගමන් කරන යතුරු පැඳි කරුවන් නවත්වාලන ඉන්දුනිසීයානු දරුවා!


අවීනිතව යතුරු පැඳි එලවන පා පැඳි කරුවන් නවත්වාලන අපූරු කුඩා ඉන්දුනීසියානු දරුවෙකුගේ විඩීයෝවක් මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල සිඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවති.කාලිබන්ටෙන්ග් යන ගමේ සිටින මෙම ඩැෆ්ෆා ඔක්ට්‍රේවියා යන දරුවා පදික වේදිකාව තුලින් මාර්ග තදබදයන් තුල අවීනිතව ගමන් කරන යතුරු පැඳි කරුවන් වලකන්නට කටයුතු කළා.අවුරුදු 10ක වයසැති මෙම දරුවා මෙසේ මාර්ග තදබදයන් තුල මාර්ග නීති නොසලකා ගමන් කරන පා-පැඳි කරුවන්ගේ ගමන වැලැක්වීමට තම පා-පැඳිය භාවිතා කරමින් එය මගින් මෙසේ ගමන් කරන්නන්ගේ මාර්ගය අවහිර කරයි.
Young-vigilante-stops-motorists-committing-traffic-violations
අහාමඩ් යානි ගුවන් තොටුපළ අසල ඇති විශාල රථ වාහන තදබදය නිසා යතුරු පැඳි කරුවන් නිතරම මේ ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමට යයි.මෙම දරුවාගේ විඩීයෝ හා පීන්තූර මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ඉතා ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත.මෙවැනි නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව තමාගේ මුනුපුරා හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ තමා අතිශය සතුටට පත්වන බව ඩැෆ්ෆාගේ සීයා සඳහන් කරනවා.ඔහු ආඩම්බර මෙන්ම කනස්සල්ලටද පත්වෙයි. ඔහු තමාගේ මුනුපුරාගේ ක්‍රීයාව පිළිබඳ සතුටු වුවද එය ඔහුගේ කාර්යය නොව මාර්ග නීතී පොලිසීය සතු කාර්යයක් බව කනස්සල්ලෙන් යුතුව මතක් කරයි.
Young-vigilante-stops-motorists-committing-traffic-violations (1)

Share this post with your friends!