පදක්කම ගැන හිතන්නේ නැතිව මනුස්සකම ගැන හිතපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙන්නෙක්!

රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මනුස්සකම එළියට ආපු ලොකුම අවස්ථාව පෙරේදා (16) වැනිදා වාර්තා වුණා. ඒ කාන්තා මීටර් 5000 දිවීමේ තරගයේදී. මේ තරගයේදී මීටර් 3000ක් යද්දී නවසීලන්ත ක්‍රීඩිකාව බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. එක දැකපු ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකාව ඇයට නැවත නැගිටින්න උදව් කරනවා. ඔහොම දෙන්නම ටික දුරක් දුවද්දී ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකාවගේ පාදයේ ආබාධයක් එනවා. පස්සේ නවසීලන්ත ක්‍රීඩිකාව ඇයගේ උරහිස ලබා දෙමින් ඇයට උදව් කරනවා. දෙන්නම කොහොම හරි තරගය අවසන් කරනවා. හැබැයි ඒ අන්තිමයා වෙලා. පාදයේ ආබාධයක් වෙච්ච ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකාව කට්ටිය ඇවිත් රැගෙන යනතුරු නවසීලන්ත ක්‍රීඩිකාව ඇය ළඟින්ම ඉන්නවා. මේකට කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය කියලා නෙමේ මනුස්සකම කියලා. කොහොම හරි විනිසුරුවන් තීරණය කරලා මේ දෙන්නවම අවසන් මහා තරගයට සහභාගී කරවන්න.

Share this post with your friends!