නොඉවසිලිමත් සුදු වෑන් රථ රියැදුරෙකුට සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා බලන්නකෝ….

නොඉවසිලිමත්ව රිය ධාවනය සිදු කිරීම මගින් ඔබට මුහුන දීමට සිදුවන අනතුරු ඉතා බහුල බව ඔබට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරයුතු කාරණයක් නෙවෙයි. සමහරක් රිය ධාවකයින් නාලාව මතම යැපීමට පුරුදුව සිටිති. මෙයද එවැනි නොඉවසිලිමත් රිය ධාවනයක භායානක අතුරු ප්‍රතිඵලයකි.එක් කුලි රථ සුදු වෑන් රියක් මාර්ග තදබදයක් අතර තුරු අනිසි ලෙස රිය ධාවනයේ නිරත වීමට ගොස් එම් 6 මාර්ගයේ ලොරියක් සමඟ ගැටීම නිසා විශාල අනතුරක් සිදුවන අයුරු ඔබට සියැසින් දැකගත හැකිය.

Share this post with your friends!