නියම පීන්තූර ටිකක්…ඒ මොකද කියලා බලමුද?.

මේ අමුතු ඡායාරූප නිමවෙන්නේ සොබාදහම් මව උපයෝගී කරගෙන..තෙයුනිස් වෙසල් තමයි මෙහි එඩිතර නිර්මාතෘවරයා.ඔහු තම වත්තේ කිසිදු චකිතයකින් තොරව ටෝනාඩෝ සුළි කුණාටුවක් එන අවස්ථාවේ ඉන්නවා..ඇයගේ බිරිය සෙලිකා තමයි මේ අවස්ථාව ඡායාරූපයට නගන්නේ..පැයට සැතපුම් 50ක වේගයෙන් ඇඳුනු ටෝනාඩෝව නිසා තරමක් හානි වි තිබුනත් ඒවා කිසිවෙකුට හානි නම් සිදුව තිබුනේ නෑ..

mowing-lawn-tornado-1024x576

Share this post with your friends!