නින්දෙන් ඇවිද ගිහින් එම වීඩියෝව පියවි සිහියෙන් ඉන්නකොට බලලා….. හිනා වෙන්න ඇති තරම්!

රාත්‍රියේ නින්දෙන් ඇවිදීම රෝගයක්..එය හඳුන්වන්නේ සොම්නම්බුළුසිම් ලෙසයි.මෙය පියවි සිහිය අතරත් නින්ද අතරත් ඇති දෙයක්..ඉතින් ඒ වගේ රාත්‍රියේ නින්දෙන් ඇවිදින කෙනෙක්ව විඩියෝ ගත කරලා එයාටම පෙන්නුවම මොකක්ද වෙන්නේ!එක්තරා අම්මෙක්ට තමන් රාත්‍රියේ නින්දෙන් ඇවිදින යුරු දැකීමේ අවස්ථාව හිමි වුනා.එයාගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියලා ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්නකෝ..

Share this post with your friends!