නාසා ( NASA ) ආයතනය ධවල මන්දිරය එක්ක එකතුවෙලා පෘතුවියට උඩින් මෙහෙයුමක් පටන් ගන්න සූදානම්

පෘථිවියට පතිතවීමට හැකි කියන විශාල ග්‍රහක කොටස්වල දිශාවන් වෙනස් කරන්න ධවල මන්දිරය එක්ක ප්ලෑන් කරනවා. ඒකට හේතුව නාසා ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ මේ ග්‍රහක කොටස්වලින් පෘථිවිය විශාල විනාශයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලයි. එලෙස පෘථියට පතිතවීමට හැකි විශාල ග්‍රහක කොටස් විනාශ කරන අයුරු වීඩියෝවක් නාසා ආයතනය විසිල් ප්‍රචාරය කරලා තියෙනවා. එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න…

Share this post with your friends!