නාගයෙක් සමග පින්තූරයක් ගන්න ගිහින් ජීවිතයෙන් සමුගන්නා පුද්ගලයා… වීඩියෝ එක බලන්න මෙතනින්!

ඉන්දියාවේ ජෝද්පූර් වල තමයි මේක වෙලා තියෙන්නෙ. සOචාරකයෙක් නාගයෙක් එක්ක පින්තූරකෙට පෙනී ඉන්න ගිහින් ඒ නාගයා දෂ්ඨ කරලා. ඒ වෙලාවෙම වෙනසක් ඔහුට තේරුනත් ඔහු ඒ පිලිබදව එතරම් උනන්දුවක් දක්වල නෑ. ටික වේලාවකින් සිහි මුර්ජා වුණු ඔහුව රෝහලට අරන් ගියාට පසු ටික වේලාවකින් මිය ගොස් තිබෙනවා. ඔගොල්ලෝ නම් මේ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා.

Share this post with your friends!