නයෙක් එක්ක දඬු ලේනෙක් එක්ක සටනක……..කවුද දිනන්නේ……

කිසිම විටක පොඩි කෙනා දුර්වලයා කියලා අවතක්සේරු කරන්න නරකයි.දඬු ලේනුන් කියන්නෙත් එවැනිම කොට්ඨාශයක්. කිසිම විටක උන් පොඩි යැයි කියා අවතක්සේරු කල නොහැකියි..මන්ද එවැනි සතුන් දරුණු වු විට සිතා ගත වත් නොහැකි ලෙස පහර දීමට දක්ෂ වන නිසයි.අප්‍රිකානු දඬු ලේනුන් හරිම භායානකයි. උන් බඩගින්න උග්‍ර වු අවස්ථාවක නයෙක් වුව ආහාරයට ගන්නවා.සමාන්‍යයෙන් දඬු ලේනුන් ගේ ආහාර රටාවට අයත් වන්නේ පැලෑටි,ඇට වර්ග වැනි දේ වුවත් බඩගින්න උග්‍ර අවස්ථාවක ඔවුන් ලෙහෙසියන්ම මාංශ භක්ෂකයින් බවට පත්වේ…එය ඔබට මෙම විඩීයෝවෙන් හොඳාකාරවම පැහැදිලි වෙයි.

Share this post with your friends!