නත්තල් ගසක් සොයමින් සිටි බීවර් කෙනෙක් ගැන කියන්නයි මේ යන්නේ…………

නත්තල ලබන්නේ වගේම සමරන්නේ මිනිසුන් කියලා හිතුවොත් ඔබ වැරදියි කියලා ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට වැටහේවි.සදුදා දිනක උදෑසනක මේ බීවර් කියන සත්වයා මේලන්ඩ් හි චාර්ලට් හෝල් හි කඩයක කෘතීම නත්තල් ගසක් සොයනු දක්නට ලැබුනා..නත්තල් සැරසිලි තිබු ප්‍රදේශයට ගොස් මුන් සෙවුයේ එහි ඇති නත්තල් සැරසිලිය.මෙම සාප්පු සංකීර්ණයේ සේවයේ නියුතු බළධාරීන් වහාම වනජීවි බළධාරින්ට දන්වා මෙම සතාව කැලයට මුදා හැරියා.

Share this post with your friends!