නටන්න තරම් දැන් වයස වැඩි කියලා හිතෙන කට්ටිය නම් මේ විඩීයෝ එක නරඹන්නම ඕනෑ…….

සමහරු නර්තනයට අතිශය ලැජ්ජාවක් දක්වනවා..ඒත් අනික් අය නටන ඒවා බලන්න නම් අපි හරිම කැමතියි…එය නේ සත්‍යය…මේ යුවළ හමුවන්නේ ජර්මනියෙන්…මේ යුවළ අපිට පෙන්වන එකම දේ තමයි නර්තනයට වයසක් ආදාළ වෙන්නේ නෑ කියන එක…නෙලීට අවුරුදු 64ක්..ඩයට්මාර්ට අවුරුදු 70ක් ඒත්..ඒක මේගොල්ලොන්ගේ නර්තනයට නම් බාධාවක් වෙලා නෑ..මේ දෙන්නා තාමත් නර්තන තරඟ වලට ඉදිරිපත් වෙනවා.මේ දෙන්නා නර්තනයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ තරුණ කාලේ ඉඳලයි….මේ දෙන්නාගේ ආශාව නොසිඳෙන ආශාවක් බව මේ විඩියෝව දුටුවම ඔබට අවබෝධ වේවි..

Share this post with your friends!