දොස්තර යනු ජීවමාන දෙවි කෙනෙක් කියන්න තවත් සාධකයක්…….

මෙම දොස්තර සිටින රෝහල තුල හදිසියේම ගින්නක් ඇති වෙනවා…නමුත් මෙම වෛද්‍යවරයා තම රෝගියාව රෝහල තුල දමා යෑම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් එහි සිටීමට තිරණය කරනවා..මෙය අන්තර්ජාලය තුල ඉමහත් ප්‍රශංසාවට ලක්ව තිබෙනවා..මේ තරම් කැපවීමෙන් රෝගීන්ට වෙද හෙදකම් කරන වෛද්‍යවරුන් කොහොන් හොයා ගන්නද?මොහු යෙදි සිටියේ මෙම රෝගියාට ඉතා අවධානම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින්..මෙම වෛද්‍යවරිය නමින් සිස්ටර් කාම්..ඇය ඉතා සන්සුන්ව තම හෙද නිළධාරීන් කෑ ගසද්දී, රෝහල ගිනි ගෙන ඇවිලෙද්දි සමාන්‍ය අයුරින් සිටියා..පුදුමයකට මෙන් රෝගියාද සිටියේ සන්සුන්වයි…මෙය ඇසින් දුටුවෙක් විඩීයෝ ගත කර සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වලට මුදා හැර තිබුනා…..

fire doctor 1

fire doctor 2

Share this post with your friends!