දෙදෙනෙකු විවාහ වීම සාමාන්‍ය දෙයක් එත් මේ හමුවීම ඉතා අසාමාන්‍යයි…. විස්තර පහතින්……

2015 වසරේදි ක්‍රිස් ඩෙම්ප්සි නම් මෙම මිනිසාට තම රාජකාරි ස්ථානයේ සේවා නියුක්තිකයෙකුගේ ඟාතියකගේ රෝගි තත්වයක් පිළිබඳ අසන්නට ලැබුණි.ඔහු නමින් හීතර් කෘගර්ය.25 වියැති මැය දරුණු අක්මා රෝගයකින් පෙළි සිටි අතර මැයට අක්මා දායකයෙකු සොයා ගැනීමටද වෛද්‍යවරුන් අසමත් වීය.50%ටත් අඩු තරම් ජීවත් වීමේ ප්‍රතිශතයක් ඇයට තිබුණි..මාස දෙකක් ඇතුලත අක්මා දායකයෙකුද සොයා ගත යුතුව තිබුණි.හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයකිනුත් එකම ලේ වර්ගයෙනුත් හා අක්මාවේ හැඩයද සමාන වු දායක්යෙක් සොයා ගත යුතුව තිබුණි.කිසිඳු දැන හඳුනා ගැනිමකින් තොරව වුවද ක්‍රිස් තම අක්මාවෙන් කොටසක් ඇයට පරිත්‍යාග කිරීය. වසරකට පසු ඔවුන් දෙදෙනා විවාහා විය..තමන් අක්මා කොටසක් පරිත්‍යාග කිරීමට යන්නේ තමාගේ අනාගත බිරියට බව යන්නද ඔහුට හැඟිමක් නැතුවා වෙන්නට ඇත.කෙසේ වුවද එම පරිත්‍යාගය ශ්‍රේෂ්ඨ බව පැවසිය යුතුය.

kidney-1

kidney-2

kidney-3

kidney-4

kidney-5

kidney-6

Share this post with your friends!