දියේ ගිලෙන රථයට සමුදුන් අසරණ රියැදුරා!

මෙම දර්ශන ඔස්සේ නොසැලකිලිමත්ව තම රිය ධාවනය කල රියැදුරෙකුට සිදුවන සිද්ධියක් පිළිබඳ පෙන්වයි.මොහු මෙසේ ගමන් කර තිබෙන්නේ ජලය ගැලු ගංවතුර සහිත ප්‍රදේශයකටයි.මෙහි දැක්වෙන පරිදි ඔහුගේ කුඩා බස් රථය වට කරමින් අපිරිසිදු ගංවතුර ජලය ගලා එන අයුරු අපට දිස්වේ.මොහු මෙම හේතුවෙන් වාහනයේ සිර්වි සිටින අතර මෙය දුටු අයද බියට පත්ව ඔහුට උදව් කරගත නොහැකිව අසරණව බලා සිටියි. ඔහුගේ බස් රථය ජලය හේතුවෙන් අකර්මන්‍ය වන නිසා ගිලෙන තම රථය පිලිබඳ ආශාව අත්හැර මොහු එයින් පලා එයි. මෙය නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!