දෑත් නොමැති වුවද තම ආශාව අත් නොහරින පුදුම මිනිසා….

උපතින්ම ආබාධ සහිතව උපදින බොහෝ මිනිසුන් සියළු අංගෝපාංගයන්ගෙන් සමන්විත වුවන්ට වඩා අතිශය දක්ෂයින් බවට පත්ව ඇති බව නොරහසකි.නමුත් මොවුන්ට සමාජයේ ඇති පිළිගැනීම පිළිබඳව තව දුරටත් පවතින්නේ ගැටළුකාරිමය තත්වයකි.සැන් ඩියාගෝ යන මොහු විශිෂ්ඨ ගනයේ සංගීත ශිල්පියෙක් වන අතර ඔහුගේ වයස අවුරුදු 46කි.ඔහුට දැවැන්ත අධිෂ්ඨානයක් මෙන්ම දැවැන්ත සිහිනයන්ද පවති.ඔහු උපත ලද්දේ අත් අහිමි වුවෙක් ලෙසය.නමුත් ඔහුගේ පාදය උපයෝගි කරගෙන ඔහු දක්ෂ ලෙස ගිටාරය වාදනය කරයි.ඔහුගේ නොහැකියාවම ඔහු හැකියාවට පත් කරගෙන ඉතා සාර්ථක ගමනක යෙදීම ඇගයීමට ලක් කල යුතු කරුණකි.

Share this post with your friends!