දෑත් අහිමිව උපත ලඳ මේ පුංචි පැටියා එයාගේ පාද අධාරයෙන් කෑම කන්න ආකාර බලන්න…..

පුංචි වැස්ලීනා උපත ලද්දේ අත් නැතිව…ඉතින් ගොඩක් පුංචි අයට අසීරුම වැඩේ තමයි කෑම කවා ගැනීම නමුත් අත් නැති මැය තම දෙපා උපයෝගි කරගෙන අහාර ගැනීමට පුරුදුව සිටිනවා…නොයෙක් අත් ඇති අයටත් වඩා මැයගේ හැකියාවන් විස්මිත බව මෙම ජනප්‍රිය විඩියෝවෙන් අනාවරනය වෙනවා..

Share this post with your friends!