දැවෙන වාහනයකින් ආගන්තුකයෙක් බේරා ගන්නා අපේ කාලේ වීරයෙක් දැකලා තියෙනවාද?….ඕන්න එහෙනම් බලාගන්නකෝ!

බොහෝ මිනිසුන් හදිසි අවස්ථාවලදි හිතින් ඉදිරිපත් වීමට කැමති වුවත් සත්‍ය ව්‍යසනයකදී සමහරක් අවස්ථාවලදී කිසිඳු කෙනෙක් මිනිසුන් බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවී අන් අය කරන තුරු බලා සිටින අවස්ථාද ඇත.සමාජ මනෝ විද්‍යාවට අනුව සමහරක් මිනිසුන් අන් අය ඉදිරියේ තවත් කෙනෙකුට උදව් කිරීමට මැලීකමක් දැක්වීම ඔවුන් තුල පවතින හීන මානයකි.මාවතක අනතුරක පත්ව සිටින අයෙකු දකින බොහෝ පදිකයින් සිතන්නේ වෙනත් කවුරුන් හෝ එයට ඉදිරිපත් වේ යැයි යන්නය.

මෙය සමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නකි.නමුත් කවුරුන් ගැනවත් නොසිතා තමාට හැකි අයුරින් තවත් අයෙකුට පිහිට වීම ඉතා හොඳ ගතිගුණයකි.සැන්ටියාගෝ පොටේලෝ යන අයද එවැනි අයෙකි.ඔහු මෙට්ට ගබඩාවක සේවයේ නිරත වන අතර දැවෙන වාහනයක රැඳි ආගන්තුක රියැදුරා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වු මේ වීරයාගේ ක්‍රීයාව නම් අගය කල යුතුමය. අන් අය ගැන නොතකා ස්වේච්ඡාවෙන් තමාම ඉදිරිපත් වීම එවැනී හීන මානයන් තුල පසුවන්නන්ට මහඟු ආදර්ශයකි.


He's not Iron Man or Captain America, but he IS a hero.

Share this post with your friends!