දැන් සිටින ගොඩක් දෙමාපියන් හරිම මිත්‍රශීලියි….ඒත් මේ තාත්තා එය නවමු පියවරකට රැගෙන ගිහිල්ලා…..

තම දරුවන්ගේ පාසල් ක්‍රියාකරකම් පිළිබඳ හා අතිරේක ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ දෙමාපියන් ඉතා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා.නමුත් බොහෝ මව්වරුන් සහ පියවරුන් තම දරුවන්ට සහය දක්වන්නේ පසෙකින් සිට ඔවුන්ගේ කටයුතු වලට උදව් වෙමිනි.නමුත් මෙම පියා එය අළුත් අදියරකට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඔහු තම දියණියගේ ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායමේ ඇයට සහාය වීමට තමාම එයට ඇතුල් වි ක්‍රියා කරනවා.ජිම්නාස්ටික් හැකියාව නම් අල්ප වුවත් ඔහුට තම දියණියගේ සහාය ඇතිව එය සිදු කරන්න පුළුවන්.මාර තාත්තෙකුයි දුවෙකුයි නේ…………

Share this post with your friends!