දැකුම් කළු සුදු මොණරා!

මොනරා යන නම ඇසු සැනින් එන්.බී.සී ආයතනය හා එහි නිල පුවරුව සිහියට එන බව නිසැකය. නමුත් මා සොයාගත් ආකාරය අනුව මොණරුන් යනු ඉතා විචිත්‍රවත් සත්ව කොට්ඨාසයක් වන අතර නොයෙක් පාට වලින් පිල් විදහාගෙන ආඩම්බරයෙන් නර්තනයේ යෙදෙන පිරිසකි. ඔවුන් තම හඬින් තම විරුද්ධ පාර්ශවය පොළඹවා ගැනීමට සමත්ය.

නමුත් නොයෙක් හැඩයන්ගෙන් යුත් මොනරෙකුට වඩා සම්පුර්ණයෙන්ම සුදු පැහැ මොනරෙක් ඉතා ලස්සන බව මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව ඔබට පේනේවි.වෙබින් ට්‍රැක් යන පුද්ගලයා සමාන‍ය උද්‍යානයකදි විරලව ලබා ගත හැකි සුදු මොනරෙකු තම කැමරා කාචයේ සටහන් කරගන්නා ලඳි. පුදුමයකට මෙන් කැමරාව ඉදිරිපිටදී හඬ නගමින් පිල් විදහාගෙන රංගනයේ යෙදීමද ඉතා විශේෂය.

මෙවැනි සතුන් පිලිබඳ අධ්‍යනය කිරීමද ඉතා සුවිශේෂීය. මොනරාගේ ගැහැණු සතා සෙබඩ වන අතර පුංචි පැටවුන් මොනර පැටවුන් ලෙස හඳුන්වයි. මෙවැනි දැ පිළිබඳ දැනුවත් වු විට ඒය අන් අය සමඟ බෙදා ගැනීම රසවත් වේ. මෙම සුදු මොනරාගේ වීඩීයෝව ඔබේ පවුලේ අය සමඟ බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

Share this post with your friends!