දරුවෙකුගේ ජීවිතය ඉදිරියේ ඔහුගේ ජීවිතය පරදුවට තැබු අපේ කාලයේ වීරයෙක්

මෙම පොලිස් නිළධාරියා නිසි වේලාවේ නිසි ස්ථානයට පැමිනීමෙන් සිදුවුයේ යහපතකි.හිම වැටුනු මාවතක ගමන් කල මෙම නිළධාරියා එහි ගමන් කරමින් සිටි දරුවෙකු හදිසියේම ලිස්සා යන අයුරු දුටුවා. මේ අවස්ථාවේම තම රිය පාලනය කරගත නොහැකිව ධාවනය වු වාහනයක් මෙම දරුවා දෙසට ඇදෙමින් තිබුනා.එවෙලෙහි නිර්භීතව ඒ මැදට පැන එම දරුවා අල්ලා ඉහලට ඔසවා බේරමින් වාහනයට යටවීමෙන් වලකා ලීම අතිශය ප්‍රශංසාත්මකය.

Share this post with your friends!